Hướng dẫn sử dụng cho cha mẹ

Cách thiết lập CyberPurify Egg

Bước 1

Cắm điện cho CyberPurify Egg. Sử dụng dây cáp đi kèm, cắm một đầu USB nhỏ vào nút nguồn của Egg và cắm đầu kia vào củ sạc của cha mẹ. Đợi một phút và kết nối vào CyberPurify Setup.

Bước 2

Nhập email của cha mẹ, sau đó chọn ADD AND CONTINUE

Bước 3

Chọn mạng WiFi trong nhà

Bước 4

Nhập mật khẩu WiFi trong nhà, sau đó chọn SUBMIT

Bước 5

Nhập tên và mật khẩu WiFi mới cho con và chọn CREATE

Bước 6

Đợi một phút và cha mẹ sẽ thấy WiFi mới cho con!

Truy cập bảng điều khiển để xem các bộ lọc hoặc quản lý giờ học của con tại: wifi.cyberpurify.com hoặc quét mã QR bên dưới:

We do appreciate you chose CyberPurify.

Happy Kids, Happy Parents!

Khắc phục sự cố?

w