Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về web độc hại

Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý, và tự động cập nhật các báo cáo về nội dung độc hại như khiêu dâm, bạo lực, xâm hại trẻ em và lừa đảo. Vận hành bởi CyberPurify, giám sát bởi Cục An toàn thông tin, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiểm Tra Tên Miền

Báo Cáo Sai Phạm

Hộp Thư

bvte@vncert.vn

Số Điện Thoại

0963563571

Lựa chọn nội dung báo cáo*

Cam kết*

Giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin tuân thủ theo quy định của nhà nước

Trong Chương trình “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”, theo quy định của nhà nước, các doanh nghiệp công nghệ thông tin cần triển khai ngăn chặn việc chia sẻ và chặn lọc thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em.

Các báo cáo từ doanh nghiệp, tổ chức, người dùng trên Internet được tích hợp tự động vào một hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung ngày một lớn mạnh, cập nhật liên tục để theo kịp tốc độ phát triển của các web độc hại ngày nay. Từ đó giúp việc kết nối, chia sẻ web độc hại với các doanh nghiệp liên quan được triển khai ở quy mô lớn hơn và hiệu quả cao hơn.

Quá trình thu thập và xử lý tên miền

internet filter

Trách nhiệm với xã hội và cộng đồng

Bạn có biết: ​​Năm 2020, báo cáo hành vi dụ dỗ trẻ em trực tuyến tăng 98% so với 2019, trong khi báo cáo về hình ảnh/video chứa nội dung xâm hại trẻ em (Child Sexual Abuse Materials – CSAM) tăng đến 63.31% so với năm trước đó.

Vì vậy, việc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tham gia cập nhật, chủ động báo cáo nội dung xâm hại trẻ em đóng vai trò nền tảng giúp ngăn chặn kịp thời, gỡ bỏ nhanh chóng các dữ liệu độc hại cũng như các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Cùng chung tay bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng

Bước 1 : Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: từ cộng đồng (báo cáo từ các tổ chức, doanh nghiệp, người dùng Internet), từ các bot quét nội dung độc hại tự động của CyberPurify, v.v.

Bước 2: Phân loại và đánh giá dữ liệu

Hệ thống tiến hành nhận dạng, phân tích và phân loại dữ liệu thô thu thập được. Để tối đa hoá và đảm bảo độ chính xác khi đánh giá một URL, hệ thống sử dụng mô hình chấm điểm bằng AI để đánh giá nội dung khiêu dâm, bạo lực, xâm hại trẻ em từ các hình ảnh/video/văn bản.

Tự động cập nhật dữ liệu

Cơ chế tự động cập nhật giúp làm mới dữ liệu liên tục, phát hiện kịp thời và gỡ bỏ trang web chứa nội dung độc hại, đặc biệt là nội dung xâm hại trẻ em.

Cơ sở dữ liệu 5 loại nội dung

Đơn Vị Bảo Trợ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn Vị Chủ Trì

VNCERT – Cục An toàn thông tin

Đơn Vị Vận Hành

CyberPurify

Quy Chế Sử Dụng

Để biết thêm chi tiết, hãy xem tệp Giấy Phép.

Các tệp này được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trong mọi trường hợp, tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác, phát sinh từ, ngoài hoặc liên quan đến tệp hoặc việc sử dụng tệp.

Bất kỳ và tất cả các nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Điểu Khoản Sử Dụng

  1. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin mà bạn cung cấp một cách tự nguyện qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn.
  2. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.
  3. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để phản hồi với bạn.
  4. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi cần thông tin đó để đáp ứng yêu cầu của bạn. Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email để cho bạn biết về các cập nhật đặc biệt hoặc các thay đổi đối với điều khoản sử dụng này.
  5. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn cả trực tuyến và ngoại tuyến. Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm, thông tin đó sẽ được mã hóa và cập nhật đến chúng tôi an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ và “https” ở đầu địa chỉ của trang web.
  6. Nếu bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ .
w